Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum (Jinekolog)

Home Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum (Jinekolog)

Kadın hastalıkları ve doğum bölümü doktoru (jinekolog) hangi hastalıklara bakıyor?

Acil Tıp Uzmanı; acil servisin tüm eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürüten, acil servisteki hasta bakım hizmetlerini yerine getiren ve bu hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayan kişilere verilen mesleki unvandır. Ani meydana gelen sağlık sorunlarını değerlendirir, genel durumu kontrol eder ve ilk tıbbi müdahaleyi yapar.
Acil Tıp Uzmanı Ne Yapar? Acil Tıp Uzmanı Görev Sorumlulukları Nelerdir?
Yoğun bir çalışma temposuna sahip olan Acil Tıp Uzmanının görev ve sorumlulukları şunlardır:
Acil serviste hasta bakım işlerini yerine getirmek,
Acil serviste tetkik sistemi, hasta bakım, tedavi etme ve hasta bakımının sonlandırılması için gereken işleyişi düzenlemek,
Acil servisin verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu durumu denetlemek,
Acil servis içerisine görev yapan pratisyen hekimlerin çalışmasını denetlemek,
Hizmet içi denetim yapmak,
İlgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,
Toksikoloji ve kritik bakım gibi alanlarda danışmanlık yapmak,
Pratisyen hekim tarafından bakılan hastaları konsülte etmek,
Hasta bakımında; tetkik, tedavi ve bakımın sonlandırılması hakkında nihai karar vermek,
Acil serviste bulunan adli ve idari kayıtların düzenini sağlamak,
Acil servis çalışanlarının görevlerini yerine getirmesini sağlamak,
Bağlı olduğu acil servis sorumlusuna çalışmalar hakkında rapor vermek,
Kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Doktorlarımız