Radyoloji

Home Radyoloji

Radyoloji Uzmanı Nedir?

Radyoloji uzmanı; radyoloji alanında teşhis ve tedavi sürecinde hastaların hastalıklarını takip eden ve tedavi amaçlı radyolojik işlemleri yapan kişiye verilen mesleki unvandır. Söz konusu alanda uzman doktor tarafından muayene ve testler yapılarak teşhis konulur. Ardından da radyoloji alanında hastaların tedavi edilmesi sağlanır.
Radyoloji Uzmanı Ne Yapar? Radyoloji Uzmanı Görevi Nedir?
Kamu hastaneleri ya da özel hastanelerde çalışabilen radyoloji uzmanının görevleri şunlardır:
Ultrasonografi cihazını kullanabilmek ve hastalıkları görüntüleyip sorunu teşhis etmek,
Floroskopi cihazını kullanarak hastaların kafa, el, ayak ve akciğer gibi vücut kısımlarının filmini çekmek,
Histilografi, intravenöz ürografi gibi çekim alanlarını bilerek hastaların yemek borusu, bağırsak ve mide tetkiklerini yapmak,
Bilgisayarlı tomografi işlemini uygulamak, değerlendirmek ve hastaları doğru yönlendirmek,
Vücuttaki apse ve kist gibi oluşumların boşaltılmasını sağlamak,
Anjiyografi çekmek,
Film çekim alanları radyasyon yayılan alanlar olduğu için bu bölgede hem kendisi hem de çevresi adına radyasyonun minimum düzeyde tutulmasını sağlamak,
Mamografi incelemeleri yapmak,
Manyetik rezonans incelemeleri yapmak ve tüm incelemeleri değerlendirmek,
Hastalıkla ilgili olduğunu bildiği hekimlerle konsültasyonda bulunmak,
Radyoloji alanındaki bilimsel verileri takip etmek, bu alandaki yayınları izlemek ve sempozyumlara katılmak.

Doktorlarımız